Wstęp

Cóż – parę słów wstępu zawsze jest mile widziane.

Wszelkie myśli polityczne czy geopolityczne pomijają najważniejszy czynnik wpływający na losy świata – zakładają, że ład i porządek gospodarczo-społeczny zależy tylko od ludzi, od ich siły, wpływów, dóbr, i wszelkich innych sposobów oddziaływania jakimi dysponują. Wszystkie strategie pomijające czynnik Boga muszą jednak prowadzić do błędnych wniosków.
 

Ten dziennik / blog poświęcony jest przedstawianiu argumentów (głównie faktograficznych) wskazujących na demontaż cywilizacji ludzkiej, – a szczególnie chrześcijańskiej cywilizacji zachodniej, – który postępuje od roku 1914.

Jest skierowany przede wszystkim do tych szczerych chrześcijan, którzy obserwując zmieniający się świat, i widząc sprzeczność faktów z podawanymi im wytłumaczeniami, szukają czytelniejszego wyjaśnienia, i realnej nadziei.

A tytuł?  Pochodzi ze słów Psalmisty:

Chodźcie, zobaczcie dzieła PANA, dzieła zdumiewające, którymi dokonuje zniszczenia na ziemi.

Kładzie KRES WOJNOM, aż po kraniec ziemi, łuk pokruszył na kawałki,
porąbał na kawałki oszczep, wozy spali w ogniu.

Uspokójcie się! Poznajcie że Ja jestem Bogiem!
Stanę się Najwyższy pośród narodów, stanę się Najwyższy na ziemi!

Psalm 46:9-11